Kdy má pes pubertu a jak se projevuje

Život s pubescentem není žádný med a každý z rodičů by na toto téma mohl přispět nějakou tou historkou. Mnozí chovatelé psů pak vědí to, co potvrdila nedávná studie. Totiž, že pubertou si obdobným způsobem procházejí i naši čtyřnozí kamarádi. A stejně jako s dětmi, i se psy v období adolescence to není jednoduché. I oni reagují někdy podrážděně a někdy prostě vůbec. 

Podle studie, kterou vypracovali na univerzitě v britském Newcastlu, psi procházející obdobím adolescence bývají náchylní k ignorování povelů svých páníčků. A tím podobnost s dospívajícími lidmi nekončí.

„Teenageři, kteří mají méně úzký vztah s rodiči, jsou obecně těmi, kteří vykazují více konfliktní chování v období adolescence. To samé lze sledovat také u psů a jejich majitelů,“ upozorňuje pro list The Guardian doktorka Lucy Asherová, jež je spoluautorkou studie.

U psů se méně úzký vztah s chovatelem v období jejich adolescence může projevovat tím, že svého páníčka „testují“ a zkoušejí, zda je pro ně výhodnější zůstat, anebo následovat své pudy a hledat si partnera k reprodukci.

Doktorka Asherová doufá, že jejich zjištění pomůže chovatelům psů lépe pochopit, proč se v období dospívání jejich chování může změnit a co je toho příčinou. Asherová doufá, že právě tato znalost rozšířená mezi majiteli může snížit množství zvířat, která takto zbytečně v období své puberty končí v útulcích jako obtížně zvladatelná.

Doktora se svým týmem uveřejnila studii v časopise Biology Letters. V ní popsala, jakým způsobem jejich výzkum probíhal. Pozorovali chování psů, kteří byli vybráni jako vodící pro nevidomé, tedy německých ovčáků, zlatých retrívrů, labradorských retrívrů a kříženců těchto ras, kteří byli ve věku od šesti do devíti měsíců.

„Víme, že v tomto období u savců probíhají velké hormonální změny a stejně tak víme, že dochází i k velké reorganizaci v mozku, takže jsme si celkem jistí, že se něco takového děje i u psů,“ tvrdí Asherová. Zároveň ale dodává, že až dosud nebylo jasné, jak se toto období u psů projevuje.

Průběh výzkumu

Autoři studie během výzkumu sledovali 82 psů i fenek ve věku pěti měsíců a 80 psů ve věku osmi měsíců. Všímali si toho, s jakou ochotou uposlechnou rozkaz „sedni“. Ukázalo se, že psí puberťáci byli vůči svému chovateli méně poslušní než štěňata.

„Byla téměř dvojnásobná pravděpodobnost, že budou pokyn k sednutí ignorovat, když je jim osm měsíců, v porovnání s tím, když je jim pět měsíců,“ sděluje Asherová s tím, že naopak ochota poslechnout příkaz neznámého člověka byla u starších psů vyšší.

Snížení poslušnosti mezi pátým a osmým měsícem potvrdila také dotazníková metoda průzkumu, do níž bylo zahrnuto dalších 285 psů. Zhoršení výsledků během tréninků si všimli jejich chovatelé, nezaznamenali je však profesionální cvičitelé, neboť ti nemají se zvířaty tak osobní vztah.

Zajímavé zjištění se týkalo nástupu puberty u fenek. Má-li malá fenka nepříliš úzký vztah ke svému chovateli, nastoupí u ní puberta dříve, což opět odpovídá tomu, jak nastupuje puberta u dívek, které nemají dostatečně silné vazby k rodičům.

Rate this post

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *